حمله مسلحانه در مدرسه‌ای در عربستان سعودی | یک دنیا خبر