۸ زخمی در تیراندازی به تظاهرات کنندگان در خارطوم | یک دنیا خبر