عذر خواهی رهبر کره شمالی از رئیس جمهور کره جنوبی | یک دنیا خبر