فوری؛ واکنش جالب برانکو به خبر توافق با تیم مصری! | یک دنیا خبر