تابلوی «شب قدر» در حوزه هنری رونمایی می‌شود | یک دنیا خبر