سیلوستر استالونه»، از کارگری تا سوپراستاری | یک دنیا خبر