حجت‌الاسلام قمی: صحنه دین‌داری بدون جهاد تصور نمی‌شود | یک دنیا خبر