30 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در نیمه نخست سال گذشته حیف و میل شد | یک دنیا خبر