روایت صفارهرندی از نظر جالب یک مخالف اصل ولایت فقیه: می‌گفت هیچ‌کسی شایسته‌تر از آقای خامنه‌ای نیست | یک دنیا خبر