جنبش ضدآیفونی چینی ها آغاز شد/ نگرانی اپل از کاهش سود | یک دنیا خبر