کشته شدن ۱۴ نفر از نیروهای خلیفه حفتر در جنوب طرابلس | یک دنیا خبر