مقام آمریکایی: قطر در کنفرانس بحرین شرکت می‌کند | یک دنیا خبر