حسین عالم‌بخش سرپرست پردیس تئاتر تهران شد | یک دنیا خبر