ایران اسلامی با روحیه جهادی و وحدت از مشکلات عبور می کند | یک دنیا خبر