واکنش تامل برانگیز مجری تلویزیون به هدف قرارگرفتن پهپاد آمریکایی | یک دنیا خبر