اسپوتنیک: گلوبال هوک نه ردیابی می‌شودو نه سرنگون | یک دنیا خبر