ترامپ: اگر دموکرات‌ها استیضاح کنند راحت‌تر در ۲۰۲۰ پیروز می‌شوم | یک دنیا خبر