مروی: استکبار به دنبال بی‌هویت کردن جوامع است/ هویت‌دینی عامل ایستادگی دربرابر آمریکا | یک دنیا خبر