تیم‌ملی امید از طریق دوحه راهی اردن می‌شود | یک دنیا خبر