برگزاری مراسم سوگواری شهادت امام جعفر صادق(ع) در قبله تهران | یک دنیا خبر