بزرگداشت شهدای فاجعه هفتم تیر باسخنرانی حجج اسلام رئیسی، قمی و رحیم‌پور ازغدی | یک دنیا خبر