"پنتاگون" لیزری دارد که افراد را از روی ضربان قلبشان شناسایی می‌کند | یک دنیا خبر