طراح مشهور اپل از این شرکت جدا می‌شود | یک دنیا خبر