واشنگتن‌پست: ترامپ قبل از جنگ با ایران، تاریخ را بخواند | یک دنیا خبر