مناظره دموکراتها| تاکید نامزدها بر احیای روابط آسیب دیده آمریکا با کشورها و سازمانهای بین‌المللی | یک دنیا خبر