یاغی استقلالی در آستانۀ سرخ‌پوش شدن! | یک دنیا خبر