ترامپ و مرکل در مورد ایران و کره شمالی گفت و گو کردند | یک دنیا خبر