ایران دروغ آمریکا درباره ویژگی های پهپاد سرنگون شده را برملا کرد | یک دنیا خبر