امام جمعه اهل سنت ایرانشهر: مبارزه با فساد مورد تاکید اسلام است | یک دنیا خبر