تصادف در بانه یک کشته و زخمی برجا گذاشت | یک دنیا خبر