دست برداشتن از دلار در معاملات روسیه و چین | یک دنیا خبر