همدردی قاسمی با خانواده‌های قربانیان عملیات تروریستی در تونس | یک دنیا خبر