نتانیاهو: "حاکمیت" ما بر منطقه غربی رود اردن همیشگی خواهد بود | یک دنیا خبر