نخستین نمایشگاه گردشگری همسود در سمرقند برپا می‌شود | یک دنیا خبر