پیشنهادات بیرانوند کمتر از ۷۰۰ هزار دلار | یک دنیا خبر