قیمت سیب زمینی تا دو هفته تعدیل می‌شود | یک دنیا خبر