سومین رهبر "موقت" راهی پنتاگون می‌شود | یک دنیا خبر