صدمین سال تولد نغمه‌سرای کودکان برگزار شد/ یمینی‌شریف «حافظ» شعر کودکان ایران | یک دنیا خبر