مراسم اختتامیه جشنواره چلچراغ آسمانی برگزار می‌شود | یک دنیا خبر