از تلاش‌های فرانسه برای حفظ برجام استقبال می‌کنیم/ اروپا برای کاهش تنش باید به ریشه آن بپردازد | یک دنیا خبر