یادداشت|‌ خط و نشان ایران برای ترامپ/با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم | یک دنیا خبر