حاجی‌دلیگانی: به جای پس گرفتن حقوق نجومی‌بگیران از اعتبارات وزارتخانه به خزانه واریز کرده‌اند | یک دنیا خبر