در دومین هفته دی ماه اتفاق افتاد:‌ افزایش ۲۴۵۵واحدی شاخص بورس / معامله ۳۷۰۵۶ میلیارد ریال در بورس | یک دنیا خبر