رئیس‌جمهور در نشست خبری با رسانه های داخلی و بین المللی: راه‌حل تامین امنیت ترکیه و رفع نگرانی‌هایش نسبت به شمال سوریه، حضور ارتش سوریه در | یک دنیا خبر