رئیس‌جمهور در نشست خبری با رسانه های داخلی و بین المللی: باید با فساد به صورتی جامع، ریشه‌ای و اصولی مبارزه کنیم و ریشه فساد را از بین ببریم | یک دنیا خبر