رئیس‌جمهور در نشست خبری با رسانه های داخلی و بین المللی: دولت برنامه‌ریز است؛ قادریم از سخت‌ترین بحران‌های اقتصادی در زمان کوتاه خارج شوی | یک دنیا خبر