آغاز مسابقات تنیس قهرمانی کشور در مشهد | یک دنیا خبر