رئیس‌جمهور در نشست خبری با رسانه های داخلی و بین المللی: حمله شرورانه و غلط به کشتی ایرانی، اقدام تروریستی و کار فرد و گروهک نیست بلکه کار یک | یک دنیا خبر