ترامپ خواستار رویارویی سوریه با ترکیه شد | یک دنیا خبر