واکنش یک تشکل سیاسی به دستگیری روح‌الله زم | یک دنیا خبر